Prekių katalogas

Privalomi avarinės situacijos reikmenys

 • Lietuvoje privalomi avarinės situacijos reikmenys yra nustatyti Lietuvos Respublikos eismo taisyklėse. Šie reikalavimai yra reglamentuoti Lietuvos teisės aktais, konkrečiai Eismo taisyklėmis, kurių laikytis privalo visi dalyviai eisme. Pagal šias taisykles, automobilių vairuotojai privalo turėti tam tikrus avarinės situacijos reikmenis, kad būtų užtikrintas jų saugumas ir galimybė teikti pirmosios pagalbos ar kitą būtiną pagalbą avarinėje situacijoje.
  Lietuvos Respublikos eismo taisyklėse numatytos šios privalomos avarinės situacijos priemonės:

  • Avarinės pirmosios pagalbos rinkinys: Jame turi būti pagrindinės medicinos priemonės ir reikmenys, leidžiantys suteikti pirmąją pagalbą avarinėje situacijoje.
  • Atsarginės lemputės arba atsarginė lemputės rinkinys: Ši priemonė reikalinga tam, kad automobilis būtų gerai matomas prastose matomumo sąlygose arba tamsioje vietoje.
  • Signalizacijos trikampis: Jis yra skirtas pranešti kitiems eismo dalyviams apie avarinę situaciją ir leisti jiems išlaikyti saugų atstumą.
  • Avarinė pirmosios pagalbos instrukcijos: Šis dokumentas turi būti prieinamas vairuotojui, kad jis galėtų teikti pirmąją pagalbą tinkamai.
  • Rankiniai ir automatiniai gaisriniai aparatai: Jie yra būtini siekiant greitai ir efektyviai užgesinti pradėtą gaisrą.

  Tai tik bendras sąrašas, ir svarbu atsižvelgti į konkrečias taisykles ir reguliavimą, kuris gali keistis. Būtiniausios informacijos apie privalomus avarinės situacijos reikmenis galima rasti Lietuvos Respublikos eismo taisyklėse.